Inschrijfformulier Zwemvereniging D.O.K.

Gegevens zwemmer
1e Ouder / voogd
2e Ouder / voogd (optioneel)
Vrijwilligers
Onze vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers, kunt u hieronder aangeven wat u eventueel zou willen doen.
Incasso machtiging
 

Door insturing van dit formulier gaat u akkoord met de onderstaand beknopt reglement en met Privacy Policy van Zwemvereniging D.O.K.

BEKNOPT REGLEMENT
  1. Contributie bedraagt op dit moment € 280.00 per jaar of een gedeelte daarvan als men later het in betreffende jaar lid wordt.
  2. Lidmaatschapduur is 1 jaar, contributie wordt in twee gedeeltes geïnd daarvoor ontvangt men 2x per jaar een factuur.
  3. Inschrijfgeld eenmalig € 5.00
  4. Toegangsbandje zwembad eenmalig € 15.00, bij verlies moet men een nieuwe kopen.
  5. Kosten van en naar wedstrijden zijn voor eigen rekening, tenzij anders geregeld.
  6. Opzeggen, moet voor 31 mei of 30 november van het lopende jaar per e-mail naar dokwedstrijdzwemmen@gmail.com (bij verzuim of te laat blijft de verplichting tot het betalen van contributie)
  7. Bij verzuim of te laat betalen van contributie kan de toegang tot het zwembad geweigerd worden.
  8. Op contributies worden geen restituties gedaan.
  9. Indien het lid minderjarig is dient dit formulier ingevuld te worden door de ouder of voogd.